МЕДЕНИЦЬКИЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ
запрошує на навчання за такими спеціальностями

Підвищення кваліфікації, перепідготовка та інше

№ П.П. Назва професій Тривалiсть Вартість Вид професійної підготовки
1 Тракторист-машиніст с/г виробництва категорій А1, А2, В1 4, 5 міс. перепідготовка

Прийом громадян до ДНЗ «Меденицький професійний ліцей» здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем: кваліфікований робітник.

Професії

Код ДК

5122. 7412

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Форма навчання

денна

Кухар. Кондитер.

Під час навчання в ліцеї здобувач освіти:

– готує страви та кулінарні вироби, які потребують нескладної кулінарної обробки;

– варить, смажить, запікає та випікає вироби. Формує та панірує напівфабрикати;

– здійснює допоміжні роботи з виготовлення страв та кулінарних виробів;

– проводить процеси первинної кулінарної обробки сировини;

– виготовляє страви з концентратів. Порціонує (комплектує), роздає страви масового попиту.

А токож після навчання здобувач освіти володітиме такими знаннями, як:

– рецептури, технологію виготовляння, вимоги до якості, правила роздачі (комплектації), терміни та умови зберігання страв;

– види, властивості, кулінарне призначення та особливості оброблення картоплі, овочів, грибів, круп, макаронних та бобових виробів, сиру, яєць. напівфабрикатів з котлетної маси, тіста, консервів, концентратів та інших продуктів, ознаки та органолептичні методи визначення їх доброякісності;

– прийоми, способи та послідовність виконання теплового оброблення продуктів;

– правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та використання в технологічному процесі;

– правила роботи підприємств громадського харчування;

– санітарні правила для підприємств громадського харчування;

– правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Під час навчання в ліцеї здобувачі освіти вивчатимуть:

– асортимент, рецептури, технологію і режими виготовлення кексів, рулетів, печива, складних видів тортів і тістечок;

– способи і техніку нанесення складного багатокольорового малюнка;

– способи і техніку складання малюнка;

– види сировини, що використовується для виготовляння кондитерських виробів;

– правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та використання в технологічному процесі;

– правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни

А токож після навчання здобувач освіти буде вміти :

– виготовляти різноманітні кекси, рулети, печиво вищого ґатунку роздрібного асортименту, торти і тістечка з різноманітної сировини (борошняного тіста, сирної маси, морозива) зі складним багатокольоровим візерунком, з роздільним розміщенням дрібних та середніх деталей малюнка та з різними традиційними переходами тонів;

– здійснювати фігурне нарізання випечених напівфабрикатів,формувати, виготовляти деталі малюнка, оздоблень для тортів з шоколаду, крему, безе;

– підбирати крем за кольорами, наносити малюнок;

– складати малюнок з різних дрібних та середніх деталей;

– візуально перевіряти суміщення кольорових елементів і деталей малюнка, а також вагу готових тортів і тістечок.

Код ДК

8322

Термін навчання

1 рік 6 міс.

Форма навчання

денна

Тракторист-машиніст с/г виробництва категорії А1,А2,В1. Слюсар з ремонту с/г машин та устаткування.

Під час навчання здобувач освіти вивчає:

– будову і призначення автомобілів, що обслуговуються;

– схеми складання автомобілів;

– електричні та монтажні схеми автомобілів;

– технічні умови на складання, ремонт і регулювання агрегатів, складових одиниць і приладів;

– методи виявлення і способи усунення складних дефектів, виявлених у процесі ремонту, складання і випробування агрегатів, складових одиниць і приладів;

– правила і режими випробування, нормативно-технічну документацію на випробування агрегатів і складових одиниць;

– призначення і правила застосування складних випробувальних установок;

– будову , призначення і правила застосування складних контрольно-вимірювальних інструментів;

– конструкцію універсальних і спеціальних пристроїв;

– періодичність та обсяги технічного обслуговування електроустаткування та основних складових одиниць і агрегатів автомобілів;

– систему допусків і посадок, квалітетів і параметрів шорсткості;

– правові та організаційні основи безпеки праці;

– основи безпеки праці в галузі;

– пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, виробничої санітарії, питання проходження медичних оглядів;

– надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках, охорони навколишнього середовища;

– класифікацію, фізико-хімічні, механічні, технологічні властивості, маркування та галузь застосування металів, сплавів, диелектриків, паливно-мастильних матеріалів;

– основні правила читання креслень, загальні поняття про збірні креслення, робочі креслення на виготовлення деталей, технічні виміри, загальні відомості про схеми;

– основи електростатики, постійний струм, електромагнетизм, змінний струм, трансформатори, електричні машини, правила користування електровимірювальними приладами;

– поняття про допуски та посадки, правила та порядок користування інструментами та приладами для виміру лінійних і кутових величин, оптичних, пневматичних та електричних приладів;

– основи машинознавства – відомості з теоретичної механіки, опору матеріалів, деталей машин,теплотехніки, гідравліки, аеродинаміки;

– сучасні моделі економіки, товар, гроші, їх функції та властивості, матеріальне виробництво, ринок і умови його функціонування, мікроекономіку, фонди підприємства, національний прибуток;

– використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва;

– системи управління на основі комп’ютерних технологій.

А токож після навчання здобувач освіти володіє такими навиками, як:

– виконує ремонт і складання автомобілів (у тому числі дизельних, газобалонних, спеціальних вантажних), автобусів, імпортних легкових автомобілів, вантажних пікапів і мікроавтобусів;

– розбирає, проводить дефектування деталей, ремонтує, складає складні агрегати, складові одиниці й прилади, замінює їх при технічному обслуговуванні та ремонті;

– перевіряє гальмові та ходові властивості автомобілів;

– виконує на стендах випробування складових одиниць та агрегатів;

– виявляє і усуває дефекти, несправності у процесі регулювання і випробування агрегатів, складових одиниць і приладів;

– розбраковує деталі після розбирання та миття;

– виконує слюсарну обробку деталей за 7-10 квалітетами із застосуванням складного універсального обладнання;

– виконує статичне та динамічне балансування деталей і складових одиниць складної конфігурації, складає дефектувальні відомості.

Код ДК

7212

Термін навчання

2 роки 10 міс.

Форма навчання

денна

Електрогазозварник. Водій автотранспортних засобів категорії С.

Під час навчання здобувач освіти вивчає:

– ручне дугове, газове, автоматичне і механізоване дугове зварювання в захисних газах і під шаром флюсу простих деталей і вузлів зі сталей другої групи зварюваності, кольорових металів і сплавів;

– середньої складності деталей, вузлів, трубопроводів зі сталей першої групи зварюваності і трубопроводів у всіх положеннях крім стельового;

– кисневе прямолінійне і криволінійне різання в різних положеннях металів, простих і середньої складності деталей з вуглецевих та низьколегованих сталей першої групи розрізуваності, наприклад (Ст1-Ст6; 10; 20; 25; 15Г; 10Г2); і другої групи розрізаємості Ст5; СТ5Г (пс, сп.); 30; 35; 12Х2Н4А; 20ХНЗА; 30Л; 35Л;

– за розміткою вручну, з використанням газокисневих різаків і різаків для роботи на газах-замінниках; (пропан, природний газ, МАФ, пари гасу, бензині ), на переносних, стаціонарних та плазморізальних машинах у всіх положеннях;

– ручне дугове, повітряне стругання простих і середньої складності деталей з вуглецевих (до 0,3 С) і низьколегованих сталей (до 10% л.д.), чавуна в різних положеннях;

– наплавляння раковин і тріщин в деталях, вузлах і відливках середньої складності;

– попереднє і супроводжувальне підігрівання під час зварювання деталей з додержанням заданого режиму.

– Читання креслень середньої складності деталей, вузлів і конструкцій (до трьох проекції) з можливим розрізом основних.

А токож після навчання учень володітиме такими знаннями, як:

– будова електрозварювального обладнання: зварювальні трансформатори, зварювальні випрямлячі (одно та багатопостові) баласних реостатів, зварювальні перетворювачі та їх призначення;

– газозварювальної апаратури: пальники (інжекторні, безінжекторні, для роботи на газах-замінниках), ацетиленові генератори, запобіжні затвори (водяні, сухі), газові балони (ацетилен, кисень, пропан, вуглекислий газ) та вентилі до них, редуктори для стиснутих газів (ацетилен; кисень; пропан, вуглекислий газ);

– зварювальних напівавтоматів: для механізованого дугового зварювання в СО2, для механізованого дугового зварювання порошковим і самозахисним дротом під шаром флюсу;

– зварювальних автоматів: для автоматичного зварювання в захисних газах і під шаром флюсу.

Код ДК

8331

Термін навчання

2 роки 10 міс.

Форма навчання

денна

Тракторист-машиніст с/г виробництва категорій А1, А2, В1. Слюсар з ремонту с/г машин та устаткування.Водій автотранспортних засобів категорії С. Оператор мультикоптера.

 

Під час навчання здобувачі освіти вивчають:

– правила, способи та особливості виконання сільськогосподарських і меліоративних робіт машинно-тракторними агрегатами відповідно до вимог агротехніки та агротехнології;

– будову, принцип дії, експлуатаційні регулювання колісних тpактоpiв класу до 20 кН включно, гусеничних тpактоpiв класу до 30 кН включно, технологічні регулювання сільськогосподарських і меліоративних машин, що агрегатуються з тракторами цієї категорії;

– вимоги до комплектування машинно-тpактоpних агрегатів для виконання механізованих робіт;

– ознаки та причини основних несправностей тракторiв, сільськогосподарських і меліоративних машин та способи їх усунення;

– системи технічного обслуговування та ремонту тpактоpiв, сільськогосподарських і меліоративних машин;

– особливості обслуговування машин у разі застосування хімічних засобів захисту рослин;

– правила дорожнього pуху i правила перевезення вантажів;

– правила зберігання та способи захисту від корозії тpактоpiв, сільськогосподарських і меліоративних машин;

– основи організації, оплати пpацi та економічних відносин у сільськогосподарському виробництві;

– правила охорони пpацi під час експлуатації та обслуговування тpактоpiв, сільськогосподарських і меліоративних машин;

– основні вимоги законодавства з питань охорони навколишнього середовища;

– призначення i властивості металів та їх сплавів, неметалевих матеpiалiв, що застосовують для виготовлення та ремонту деталей машин;

– основні властивості паливно-мастильних матеpiалiв та охолоджувальних рідин;

– способи i правила виконання слюсарних робіт;

– зміст i правила оформлення первинних документів з обліку роботи машин (облікового листа тpактоpиста-машинiста, подорожнього листа та інших документів);

– норми продуктивності i витрати паливно-мастильних матеpiалiв на виконання основних механізованих робіт;

– шляхи зниження собiваpтостi виконуваних робіт, способи та засоби підвищення продуктивності праці;

– читання креслень, допуски, посадки та технічні вимірювання;

– основи правових знань, галузевої економіки.

А токож після навчання здобувач освіти вмітиме:

– самостійно виконувати сільськогосподарські і меліоративні роботи на колісних тракторах класу до 20 кН включно, гусеничних тракторах класу до 30 кН включно, сільськогосподарських і меліоративних машинах, що агрегатуються з цими тракторами, включаючи бульдозери, відповідно до вимог агротехніки та агротехнології;

– комплектувати машинно-тpактоpнi агрегати;

– виконувати тpанспоpтнi роботи на тракторах з додержанням правил дорожнього pуху та правил перевезення вантажів;

– виконувати щозмінне технічне обслуговування тракторів, сільськогосподарських і меліоративних машин, на яких працює;

– визначати несправності тpактоpiв, причіпних i начiпних знарядь та інших машин, що з ними агрегатуються, усуває їх;

– самостійно виконувати технологічні регулювання робочих органів сільськогосподарських і меліоративних машин та пристроїв до них;

– читати нескладні машинобудівні креслення, схеми, користується iнстpукцiями з експлуатації машин;

– виконувати під наглядом майстра-налагоджувальника з технічного обслуговування машинно-тракторного парку роботи з періодичного технічного обслуговування i ремонту тpактоpiв цієї категорії, сільськогосподарських і меліоративних машин;

– раціонально використовувати паливно-мастильні, гумо-технiчнi та iншi експлуатаційні матеріали i запасні частини;

– готувати трактори, ciльськогосподарськi і меліоративні машини та знаряддя до зберігання;

– виконувати роботи з додержанням правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, а також вимог охорони навколишнього середовища.

 

Код ДК

7231

Термін навчання

1 рік 3 міс.

Форма навчання

денна

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Водій автотранспортних засобів категорії С1.

 Кваліфікаційні вимоги до 2 розряду

Повинен знати:

– основні відомості про будову автомобілів;  порядок складання простих складових одиниць; прийоми ізолювання та паяння проводів;  способи виконання кріпильних робіт та обсяги першого технічного обслуговування; призначення і правила застосування найбільш розповсюджених універсальних і спеціальних пристроїв і контрольно – вимірювальних приладів; основні механічні властивості оброблюваних матеріалів; призначення і застосування охолоджувальних і гальмових рідин, мастил і палива; правила застосування і користування пневмо – і електроінструментом; основні відомості  про систему допусків і посадок, квалітети і параметри шорсткості; основи електротехніки і технології металів у обсязі виконуваної роботи; правові та організаційні основи безпеки праці; основи безпеки праці в галузі; пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, виробничої санітарії, питання проходження медичних оглядів; надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках, охорони навколишнього середовища; класифікацію, фізико-хімічні, механічні, технологічні властивості, маркування та галузь застосування металів, сплавів, діелектриків, паливно-мастильних матеріалів;

– основні правила читання креслень, загальні поняття про збірні креслення, робочі креслення на виготовлення деталей, технічні виміри, загальні відомості про схеми;

– основи електростатики, постійний струм, електромагнетизм, змінний струм, трансформатори, електричні машини, правила користування електровимірювальними приладами; поняття про допуски та посадки, правила та порядок користування інструментами та приладами для виміру лінійних і кутових величин, оптичними, пневматичними та електричними приладами;основи машинознавства – відомості з теоретичної механіки, опору матеріалів, деталей  машин, теплотехніки, гідравліки, аеродинаміки; сучасні моделі економіки, товар, гроші, їх функції та властивості, матеріальне виробництво, ринок і умови його функціонування , мікроекономіку, фонди підприємства, національний прибуток; поняття та ознаки правової держави; Конституційні основи України; цивільне право і відносини, що ним регулюються; захист господарчих прав та інтересів; розгляд господарчих спорів; адміністративний проступок і адміністративну відповідальність; правову охорону природи; загальні основи галузевої економіки і підприємства; економічну, фінансову і комерційну діяльність підприємства; використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва;  системи управління на основі комп’ютерних технологій.

Завдання та обов’язки: 

виконує роботи з розбирання  вантажних та легкових  автомобілів, (окрім спеціальних і дизельних), автобусів з кількістю посадочних місць для пасажирів до 22, причепів, напівпричепів і мотоциклів. Здійснює ремонт, складання простих з’єднань і складових одиниць  автомобілів із заміною окремих частин і деталей. Знімає та встановлює просту освітлювальну арматуру, ізолює та паяє проводи. Виконує кріпильні роботи за регламентом робіт першого технічного обслуговування, усуває виявлені дрібні несправності. Виконує слюсарну обробку деталей за 12 – 14  квалітетами із застосуванням слюсарного інструменту і контрольно – вимірювальних приладів. Виконує роботи середньої складності з ремонту  і збирання автомобілів під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації.

Кваліфікаційні вимоги до 2 розряду

Повинен знати:

– основні відомості про будову автомобілів;  порядок складання простих складових одиниць; прийоми ізолювання та паяння проводів;  способи виконання кріпильних робіт та обсяги першого технічного обслуговування; призначення і правила застосування найбільш розповсюджених універсальних і спеціальних пристроїв і контрольно – вимірювальних приладів; основні механічні властивості оброблюваних матеріалів; призначення і застосування охолоджувальних і гальмових рідин, мастил і палива; правила застосування і користування пневмо – і електроінструментом; основні відомості  про систему допусків і посадок, квалітети і параметри шорсткості; основи електротехніки і технології металів у обсязі виконуваної роботи; правові та організаційні основи безпеки праці; основи безпеки праці в галузі; пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, виробничої санітарії, питання проходження медичних оглядів; надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках, охорони навколишнього середовища; класифікацію, фізико-хімічні, механічні, технологічні властивості, маркування та галузь застосування металів, сплавів, діелектриків, паливно-мастильних матеріалів;

– основні правила читання креслень, загальні поняття про збірні креслення, робочі креслення на виготовлення деталей, технічні виміри, загальні відомості про схеми;

– основи електростатики, постійний струм, електромагнетизм, змінний струм, трансформатори, електричні машини, правила користування електровимірювальними приладами; поняття про допуски та посадки, правила та порядок користування інструментами та приладами для виміру лінійних і кутових величин, оптичними, пневматичними та електричними приладами;основи машинознавства – відомості з теоретичної механіки, опору матеріалів, деталей  машин, теплотехніки, гідравліки, аеродинаміки; сучасні моделі економіки, товар, гроші, їх функції та властивості, матеріальне виробництво, ринок і умови його функціонування , мікроекономіку, фонди підприємства, національний прибуток; поняття та ознаки правової держави; Конституційні основи України; цивільне право і відносини, що ним регулюються; захист господарчих прав та інтересів; розгляд господарчих спорів; адміністративний проступок і адміністративну відповідальність; правову охорону природи; загальні основи галузевої економіки і підприємства; економічну, фінансову і комерційну діяльність підприємства; використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва;  системи управління на основі комп’ютерних технологій.

Завдання та обов’язки: 

виконує роботи з розбирання  вантажних та легкових  автомобілів, (окрім спеціальних і дизельних), автобусів з кількістю посадочних місць для пасажирів до 22, причепів, напівпричепів і мотоциклів. Здійснює ремонт, складання простих з’єднань і складових одиниць  автомобілів із заміною окремих частин і деталей. Знімає та встановлює просту освітлювальну арматуру, ізолює та паяє проводи. Виконує кріпильні роботи за регламентом робіт першого технічного обслуговування, усуває виявлені дрібні несправності. Виконує слюсарну обробку деталей за 12 – 14  квалітетами із застосуванням слюсарного інструменту і контрольно – вимірювальних приладів. Виконує роботи середньої складності з ремонту  і збирання автомобілів під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації.

 

5. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та  навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є) знати інформаційні технології.

 

Кухар. Кондитер. на базі 9 класів

Код ДК

5122. 7412

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Форма навчання

денна

Кухар. Кондитер.

Під час навчання в ліцеї здобувач освіти:

– готує страви та кулінарні вироби, які потребують нескладної кулінарної обробки;

– варить, смажить, запікає та випікає вироби. Формує та панірує напівфабрикати;

– здійснює допоміжні роботи з виготовлення страв та кулінарних виробів;

– проводить процеси первинної кулінарної обробки сировини;

– виготовляє страви з концентратів. Порціонує (комплектує), роздає страви масового попиту.

А токож після навчання здобувач освіти володітиме такими знаннями, як:

– рецептури, технологію виготовляння, вимоги до якості, правила роздачі (комплектації), терміни та умови зберігання страв;

– види, властивості, кулінарне призначення та особливості оброблення картоплі, овочів, грибів, круп, макаронних та бобових виробів, сиру, яєць. напівфабрикатів з котлетної маси, тіста, консервів, концентратів та інших продуктів, ознаки та органолептичні методи визначення їх доброякісності;

– прийоми, способи та послідовність виконання теплового оброблення продуктів;

– правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та використання в технологічному процесі;

– правила роботи підприємств громадського харчування;

– санітарні правила для підприємств громадського харчування;

– правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Під час навчання в ліцеї здобувачі освіти вивчатимуть:

– асортимент, рецептури, технологію і режими виготовлення кексів, рулетів, печива, складних видів тортів і тістечок;

– способи і техніку нанесення складного багатокольорового малюнка;

– способи і техніку складання малюнка;

– види сировини, що використовується для виготовляння кондитерських виробів;

– правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та використання в технологічному процесі;

– правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни

А токож після навчання здобувач освіти буде вміти :

– виготовляти різноманітні кекси, рулети, печиво вищого ґатунку роздрібного асортименту, торти і тістечка з різноманітної сировини (борошняного тіста, сирної маси, морозива) зі складним багатокольоровим візерунком, з роздільним розміщенням дрібних та середніх деталей малюнка та з різними традиційними переходами тонів;

– здійснювати фігурне нарізання випечених напівфабрикатів,формувати, виготовляти деталі малюнка, оздоблень для тортів з шоколаду, крему, безе;

– підбирати крем за кольорами, наносити малюнок;

– складати малюнок з різних дрібних та середніх деталей;

– візуально перевіряти суміщення кольорових елементів і деталей малюнка, а також вагу готових тортів і тістечок.

Правила прийому Документи до вступу

Тракторист-машиніст с/г виробництва категорії А1,А2,В1. Слюсар з ремонту с/г машин та устаткування. на базі 11 класів

Код ДК

8322

Термін навчання

1 рік 6 міс.

Форма навчання

денна

Тракторист-машиніст с/г виробництва категорії А1,А2,В1. Слюсар з ремонту с/г машин та устаткування.

Під час навчання здобувач освіти вивчає:

– будову і призначення автомобілів, що обслуговуються;

– схеми складання автомобілів;

– електричні та монтажні схеми автомобілів;

– технічні умови на складання, ремонт і регулювання агрегатів, складових одиниць і приладів;

– методи виявлення і способи усунення складних дефектів, виявлених у процесі ремонту, складання і випробування агрегатів, складових одиниць і приладів;

– правила і режими випробування, нормативно-технічну документацію на випробування агрегатів і складових одиниць;

– призначення і правила застосування складних випробувальних установок;

– будову , призначення і правила застосування складних контрольно-вимірювальних інструментів;

– конструкцію універсальних і спеціальних пристроїв;

– періодичність та обсяги технічного обслуговування електроустаткування та основних складових одиниць і агрегатів автомобілів;

– систему допусків і посадок, квалітетів і параметрів шорсткості;

– правові та організаційні основи безпеки праці;

– основи безпеки праці в галузі;

– пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, виробничої санітарії, питання проходження медичних оглядів;

– надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках, охорони навколишнього середовища;

– класифікацію, фізико-хімічні, механічні, технологічні властивості, маркування та галузь застосування металів, сплавів, диелектриків, паливно-мастильних матеріалів;

– основні правила читання креслень, загальні поняття про збірні креслення, робочі креслення на виготовлення деталей, технічні виміри, загальні відомості про схеми;

– основи електростатики, постійний струм, електромагнетизм, змінний струм, трансформатори, електричні машини, правила користування електровимірювальними приладами;

– поняття про допуски та посадки, правила та порядок користування інструментами та приладами для виміру лінійних і кутових величин, оптичних, пневматичних та електричних приладів;

– основи машинознавства – відомості з теоретичної механіки, опору матеріалів, деталей машин,теплотехніки, гідравліки, аеродинаміки;

– сучасні моделі економіки, товар, гроші, їх функції та властивості, матеріальне виробництво, ринок і умови його функціонування, мікроекономіку, фонди підприємства, національний прибуток;

– використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва;

– системи управління на основі комп’ютерних технологій.

А токож після навчання здобувач освіти володіє такими навиками, як:

– виконує ремонт і складання автомобілів (у тому числі дизельних, газобалонних, спеціальних вантажних), автобусів, імпортних легкових автомобілів, вантажних пікапів і мікроавтобусів;

– розбирає, проводить дефектування деталей, ремонтує, складає складні агрегати, складові одиниці й прилади, замінює їх при технічному обслуговуванні та ремонті;

– перевіряє гальмові та ходові властивості автомобілів;

– виконує на стендах випробування складових одиниць та агрегатів;

– виявляє і усуває дефекти, несправності у процесі регулювання і випробування агрегатів, складових одиниць і приладів;

– розбраковує деталі після розбирання та миття;

– виконує слюсарну обробку деталей за 7-10 квалітетами із застосуванням складного універсального обладнання;

– виконує статичне та динамічне балансування деталей і складових одиниць складної конфігурації, складає дефектувальні відомості.

Правила прийому Документи до вступу

Електрогазозварник. Водій автотранспортних засобів категорії С. на базі 9 класів

Код ДК

7212

Термін навчання

2 роки 10 міс.

Форма навчання

денна

Електрогазозварник. Водій автотранспортних засобів категорії С.

Під час навчання здобувач освіти вивчає:

– ручне дугове, газове, автоматичне і механізоване дугове зварювання в захисних газах і під шаром флюсу простих деталей і вузлів зі сталей другої групи зварюваності, кольорових металів і сплавів;

– середньої складності деталей, вузлів, трубопроводів зі сталей першої групи зварюваності і трубопроводів у всіх положеннях крім стельового;

– кисневе прямолінійне і криволінійне різання в різних положеннях металів, простих і середньої складності деталей з вуглецевих та низьколегованих сталей першої групи розрізуваності, наприклад (Ст1-Ст6; 10; 20; 25; 15Г; 10Г2); і другої групи розрізаємості Ст5; СТ5Г (пс, сп.); 30; 35; 12Х2Н4А; 20ХНЗА; 30Л; 35Л;

– за розміткою вручну, з використанням газокисневих різаків і різаків для роботи на газах-замінниках; (пропан, природний газ, МАФ, пари гасу, бензині ), на переносних, стаціонарних та плазморізальних машинах у всіх положеннях;

– ручне дугове, повітряне стругання простих і середньої складності деталей з вуглецевих (до 0,3 С) і низьколегованих сталей (до 10% л.д.), чавуна в різних положеннях;

– наплавляння раковин і тріщин в деталях, вузлах і відливках середньої складності;

– попереднє і супроводжувальне підігрівання під час зварювання деталей з додержанням заданого режиму.

– Читання креслень середньої складності деталей, вузлів і конструкцій (до трьох проекції) з можливим розрізом основних.

А токож після навчання учень володітиме такими знаннями, як:

– будова електрозварювального обладнання: зварювальні трансформатори, зварювальні випрямлячі (одно та багатопостові) баласних реостатів, зварювальні перетворювачі та їх призначення;

– газозварювальної апаратури: пальники (інжекторні, безінжекторні, для роботи на газах-замінниках), ацетиленові генератори, запобіжні затвори (водяні, сухі), газові балони (ацетилен, кисень, пропан, вуглекислий газ) та вентилі до них, редуктори для стиснутих газів (ацетилен; кисень; пропан, вуглекислий газ);

– зварювальних напівавтоматів: для механізованого дугового зварювання в СО2, для механізованого дугового зварювання порошковим і самозахисним дротом під шаром флюсу;

– зварювальних автоматів: для автоматичного зварювання в захисних газах і під шаром флюсу.

Правила прийому Документи до вступу

Тракторист-машиніст с/г виробництва категорій А1, А2, В1. Слюсар з ремонту с/г машин та устаткування.Водій автотранспортних засобів категорії С. Оператор мультикоптера. на базі 9 класів

Код ДК

8331

Термін навчання

2 роки 10 міс.

Форма навчання

денна

Тракторист-машиніст с/г виробництва категорій А1, А2, В1. Слюсар з ремонту с/г машин та устаткування.Водій автотранспортних засобів категорії С. Оператор мультикоптера.

 

Під час навчання здобувачі освіти вивчають:

– правила, способи та особливості виконання сільськогосподарських і меліоративних робіт машинно-тракторними агрегатами відповідно до вимог агротехніки та агротехнології;

– будову, принцип дії, експлуатаційні регулювання колісних тpактоpiв класу до 20 кН включно, гусеничних тpактоpiв класу до 30 кН включно, технологічні регулювання сільськогосподарських і меліоративних машин, що агрегатуються з тракторами цієї категорії;

– вимоги до комплектування машинно-тpактоpних агрегатів для виконання механізованих робіт;

– ознаки та причини основних несправностей тракторiв, сільськогосподарських і меліоративних машин та способи їх усунення;

– системи технічного обслуговування та ремонту тpактоpiв, сільськогосподарських і меліоративних машин;

– особливості обслуговування машин у разі застосування хімічних засобів захисту рослин;

– правила дорожнього pуху i правила перевезення вантажів;

– правила зберігання та способи захисту від корозії тpактоpiв, сільськогосподарських і меліоративних машин;

– основи організації, оплати пpацi та економічних відносин у сільськогосподарському виробництві;

– правила охорони пpацi під час експлуатації та обслуговування тpактоpiв, сільськогосподарських і меліоративних машин;

– основні вимоги законодавства з питань охорони навколишнього середовища;

– призначення i властивості металів та їх сплавів, неметалевих матеpiалiв, що застосовують для виготовлення та ремонту деталей машин;

– основні властивості паливно-мастильних матеpiалiв та охолоджувальних рідин;

– способи i правила виконання слюсарних робіт;

– зміст i правила оформлення первинних документів з обліку роботи машин (облікового листа тpактоpиста-машинiста, подорожнього листа та інших документів);

– норми продуктивності i витрати паливно-мастильних матеpiалiв на виконання основних механізованих робіт;

– шляхи зниження собiваpтостi виконуваних робіт, способи та засоби підвищення продуктивності праці;

– читання креслень, допуски, посадки та технічні вимірювання;

– основи правових знань, галузевої економіки.

А токож після навчання здобувач освіти вмітиме:

– самостійно виконувати сільськогосподарські і меліоративні роботи на колісних тракторах класу до 20 кН включно, гусеничних тракторах класу до 30 кН включно, сільськогосподарських і меліоративних машинах, що агрегатуються з цими тракторами, включаючи бульдозери, відповідно до вимог агротехніки та агротехнології;

– комплектувати машинно-тpактоpнi агрегати;

– виконувати тpанспоpтнi роботи на тракторах з додержанням правил дорожнього pуху та правил перевезення вантажів;

– виконувати щозмінне технічне обслуговування тракторів, сільськогосподарських і меліоративних машин, на яких працює;

– визначати несправності тpактоpiв, причіпних i начiпних знарядь та інших машин, що з ними агрегатуються, усуває їх;

– самостійно виконувати технологічні регулювання робочих органів сільськогосподарських і меліоративних машин та пристроїв до них;

– читати нескладні машинобудівні креслення, схеми, користується iнстpукцiями з експлуатації машин;

– виконувати під наглядом майстра-налагоджувальника з технічного обслуговування машинно-тракторного парку роботи з періодичного технічного обслуговування i ремонту тpактоpiв цієї категорії, сільськогосподарських і меліоративних машин;

– раціонально використовувати паливно-мастильні, гумо-технiчнi та iншi експлуатаційні матеріали i запасні частини;

– готувати трактори, ciльськогосподарськi і меліоративні машини та знаряддя до зберігання;

– виконувати роботи з додержанням правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, а також вимог охорони навколишнього середовища.

 

Правила прийому Документи до вступу

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Водій автотранспортних засобів категорії С1. на базі 11 класів

Код ДК

7231

Термін навчання

1 рік 3 міс.

Форма навчання

денна

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Водій автотранспортних засобів категорії С1.

 Кваліфікаційні вимоги до 2 розряду

Повинен знати:

– основні відомості про будову автомобілів;  порядок складання простих складових одиниць; прийоми ізолювання та паяння проводів;  способи виконання кріпильних робіт та обсяги першого технічного обслуговування; призначення і правила застосування найбільш розповсюджених універсальних і спеціальних пристроїв і контрольно – вимірювальних приладів; основні механічні властивості оброблюваних матеріалів; призначення і застосування охолоджувальних і гальмових рідин, мастил і палива; правила застосування і користування пневмо – і електроінструментом; основні відомості  про систему допусків і посадок, квалітети і параметри шорсткості; основи електротехніки і технології металів у обсязі виконуваної роботи; правові та організаційні основи безпеки праці; основи безпеки праці в галузі; пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, виробничої санітарії, питання проходження медичних оглядів; надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках, охорони навколишнього середовища; класифікацію, фізико-хімічні, механічні, технологічні властивості, маркування та галузь застосування металів, сплавів, діелектриків, паливно-мастильних матеріалів;

– основні правила читання креслень, загальні поняття про збірні креслення, робочі креслення на виготовлення деталей, технічні виміри, загальні відомості про схеми;

– основи електростатики, постійний струм, електромагнетизм, змінний струм, трансформатори, електричні машини, правила користування електровимірювальними приладами; поняття про допуски та посадки, правила та порядок користування інструментами та приладами для виміру лінійних і кутових величин, оптичними, пневматичними та електричними приладами;основи машинознавства – відомості з теоретичної механіки, опору матеріалів, деталей  машин, теплотехніки, гідравліки, аеродинаміки; сучасні моделі економіки, товар, гроші, їх функції та властивості, матеріальне виробництво, ринок і умови його функціонування , мікроекономіку, фонди підприємства, національний прибуток; поняття та ознаки правової держави; Конституційні основи України; цивільне право і відносини, що ним регулюються; захист господарчих прав та інтересів; розгляд господарчих спорів; адміністративний проступок і адміністративну відповідальність; правову охорону природи; загальні основи галузевої економіки і підприємства; економічну, фінансову і комерційну діяльність підприємства; використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва;  системи управління на основі комп’ютерних технологій.

Завдання та обов’язки: 

виконує роботи з розбирання  вантажних та легкових  автомобілів, (окрім спеціальних і дизельних), автобусів з кількістю посадочних місць для пасажирів до 22, причепів, напівпричепів і мотоциклів. Здійснює ремонт, складання простих з’єднань і складових одиниць  автомобілів із заміною окремих частин і деталей. Знімає та встановлює просту освітлювальну арматуру, ізолює та паяє проводи. Виконує кріпильні роботи за регламентом робіт першого технічного обслуговування, усуває виявлені дрібні несправності. Виконує слюсарну обробку деталей за 12 – 14  квалітетами із застосуванням слюсарного інструменту і контрольно – вимірювальних приладів. Виконує роботи середньої складності з ремонту  і збирання автомобілів під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації.

Кваліфікаційні вимоги до 2 розряду

Повинен знати:

– основні відомості про будову автомобілів;  порядок складання простих складових одиниць; прийоми ізолювання та паяння проводів;  способи виконання кріпильних робіт та обсяги першого технічного обслуговування; призначення і правила застосування найбільш розповсюджених універсальних і спеціальних пристроїв і контрольно – вимірювальних приладів; основні механічні властивості оброблюваних матеріалів; призначення і застосування охолоджувальних і гальмових рідин, мастил і палива; правила застосування і користування пневмо – і електроінструментом; основні відомості  про систему допусків і посадок, квалітети і параметри шорсткості; основи електротехніки і технології металів у обсязі виконуваної роботи; правові та організаційні основи безпеки праці; основи безпеки праці в галузі; пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, виробничої санітарії, питання проходження медичних оглядів; надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках, охорони навколишнього середовища; класифікацію, фізико-хімічні, механічні, технологічні властивості, маркування та галузь застосування металів, сплавів, діелектриків, паливно-мастильних матеріалів;

– основні правила читання креслень, загальні поняття про збірні креслення, робочі креслення на виготовлення деталей, технічні виміри, загальні відомості про схеми;

– основи електростатики, постійний струм, електромагнетизм, змінний струм, трансформатори, електричні машини, правила користування електровимірювальними приладами; поняття про допуски та посадки, правила та порядок користування інструментами та приладами для виміру лінійних і кутових величин, оптичними, пневматичними та електричними приладами;основи машинознавства – відомості з теоретичної механіки, опору матеріалів, деталей  машин, теплотехніки, гідравліки, аеродинаміки; сучасні моделі економіки, товар, гроші, їх функції та властивості, матеріальне виробництво, ринок і умови його функціонування , мікроекономіку, фонди підприємства, національний прибуток; поняття та ознаки правової держави; Конституційні основи України; цивільне право і відносини, що ним регулюються; захист господарчих прав та інтересів; розгляд господарчих спорів; адміністративний проступок і адміністративну відповідальність; правову охорону природи; загальні основи галузевої економіки і підприємства; економічну, фінансову і комерційну діяльність підприємства; використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва;  системи управління на основі комп’ютерних технологій.

Завдання та обов’язки: 

виконує роботи з розбирання  вантажних та легкових  автомобілів, (окрім спеціальних і дизельних), автобусів з кількістю посадочних місць для пасажирів до 22, причепів, напівпричепів і мотоциклів. Здійснює ремонт, складання простих з’єднань і складових одиниць  автомобілів із заміною окремих частин і деталей. Знімає та встановлює просту освітлювальну арматуру, ізолює та паяє проводи. Виконує кріпильні роботи за регламентом робіт першого технічного обслуговування, усуває виявлені дрібні несправності. Виконує слюсарну обробку деталей за 12 – 14  квалітетами із застосуванням слюсарного інструменту і контрольно – вимірювальних приладів. Виконує роботи середньої складності з ремонту  і збирання автомобілів під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації.

 

5. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та  навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є) знати інформаційні технології.

 

Правила прийому Документи до вступу

Ми на нашому сайті використовуємо файли cookie, якщо ви не згодні, щоб ми використовували даний тип файлів, ви повинні відповідним чином встановити налаштування вашого браузера (в такому випадку ми не гарантуємо коректної роботи сайту) або не використовувати наш веб-сайт

x