Методичні матеріали для педагогів

  Навчально-методична робота в ліцеї проводиться, керуючись Конституцією України, Законом “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Положенням про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі”, Статутом навчального закладу, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти.

Методична робота в ліцеї спрямована на оновлення змісту освіти, інформаційне та методичне забезпечення навчально–виробничого і навчально–виховного процесу, впровадження нових технологій, форм і методів професійної підготовки учнів, впровадження передового педагогічного досвіду.

В ліцеї здійснюється індивідуальна та колективна методична робота. Різновидом колективної методичної роботи в ліцеї є:

· педагогічна рада;

· методичні комісії;

· інструктивно-методичні наради;

· семінари.

Індивідуальні форми методичної роботи:

·  стажування;

· самоосвіта;

· взаємовідвідування уроків;

· наставництво.

З боку керівників надається методична допомога педагогічним працівникам і вона включає:

· надання допомоги молодим викладачам у самоосвіті;

·  вивчення та аналіз роботи педагогічних працівників;

·  відвідування відкритих уроків.

       Педагогічний колектив ліцею має значний творчий потенціал та працює над єдиною методичною темою „ Підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників шляхом творчого розв’язання теоретичних і практичних засад навчально-виховного процесу.

Робота методичних комісій спрямована на підвищення фахового рівня колективу, удосконалення комплексно – методичного забезпечення професій навчально-методичної бази кабінетів і лабораторій.

В ліцеї здійснюється інформаційна робота та робота з інформаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу.

Центром методичної роботи в ліцеї є методичний кабінет та читальна зала в бібліотеці, оснащення і оформлення яких створює необхідні умови для підготовки викладачів і майстрів виробничого навчання до занять та позаурочних заходів індивідуальної методичної роботи і самоосвіти.

В методичному кабінеті та читальній залі зосереджені нормативні та інструктивні матеріали,  необхідні для організації навчального процесу: навчальна документація, педагогічна і методична література, дидактичні матеріали, тощо.

У ліцеї працюють методичні комісії:

Методична комісія викладачів суспільно -гуманітарних дисциплін

Голова методичної комісії – викладач історії, Тарнавська М.Т.

Методична комісія викладачів природничо-математичних дисциплін

Голова методичної комісії – викладач математики,  Хома Микола Романович :

Методична комісія викладачів та майстрів в/н  із професіЇ „Кухар.Кондитер”

Голова методичної комісії – викладач спецдисциплін, Дробіняк Н.Є.

Методична комісія викладачів та майстрів в/н з професій : „Електрогазозварник”;

„Слюсар з ремонту  автомобілів”;

„Тракторист- машиніст сільськогосподарського виробництва”.

Голова методичної комісії – викладач спецдисциплін, Шимбра В.В.